Ik help teams en individueen bij het verbeteren van communicatieve vaardigheden en het verhogen van effectiviteit.

Tijdens mijn opleiding Klinische Ontwikkelingspsychologie voelde ik me voor het eerst aangetrokken tot het trainersvak. Als onderdeel van mijn stage gaf ik zelfcontroletraining aan kinderen met agressieproblemen. Ik werkte samen met verschillende ervaren trainers die mij veel tips konden geven en me erg enthousiast hebben gemaakt voor het vak. Na mijn psychologiemaster heb ik aan de Universiteit van Amsterdam de Trainersmaster gedaan en me door middel van stages en opdrachten verder ontwikkeld als trainer.

Het trainingsproces fascineert mij. Het doel van een training heeft altijd iets te maken met het verbeteren van het persoonlijk en/of teamfunctioneren. Hier is iedereen bij gebaat en daardoor komt er veel energie vrij. Vaak zit een groot deel van de benodigde informatie om met elkaar te kunnen groeien al in het team, maar komt deze er nog niet volledig uit. Dit is de reden dat ik geen expert-positie inneem tijdens een training ('doe maar net als ik!'), maar zorg voor een situatie (open, kritisch, waarderend) waarin ieder zijn vaardigheden verder kan ontdekken en ontwikkelen. Ik geloof dat dit bijdraagt aan een beter leerresultaat. Deelnemers raken erg enthousiast door de originele, resultaatgerichte oefeningen die ik zo veel mogelijk op maat voor hen verzorg.


Ik houd van ondernemen, van iets nieuws proberen. Ik ben doelgericht, kritisch en ik kan goed meedenken. Schroom niet om met een nieuw idee of een onuitgewerkt plan contact op te nemen. Misschien kunnen we er samen over sparren en er een mooie training of workshop van maken.